Sezonski paket

Idealan za mjesto gdje boravite povremeno jer pretplatu plaćate samo za mjesece koje koristite.


Sezonski paket sadrži sve TVzaSVE kanale (Prošireni paket) po cijeni od 10,99€ (sa PDV-om) i aktivacionom taksom od 15€.
Oprema je besplatna.


Sve aktivacije se naplaćuju 15€. Prva aktivacija paketa ima minimalni period korišćenja - jedan mjesec.
Za sve naredne aktivacije ne postoje ograničenja; pretplatu plaćate proporcionalno broju dana korišćenja usluge.
Maksimalni period neaktivnosti je 24 mjeseca.

U periodu kada ne koristite TVzaSVE, servis stavite u stanje mirovanja.
Aktivirate ga ponovo onda kad vam treba (pozivom na 1500 ili dolaskom u T-Centar).