Podešavanja

Nakon kupovine usluge, obavezno je povezati korisnički uređaj ili modul sa TV aparatom u roku od 7 dana od preuzimanja opreme da bi se servis aktivirao.

Nakon povezivanja opreme, potrebno da je korisnik ne mijenja kanal koji mu se pojavi prih 5-10 min kako bi se uspješno uparila kartica sa korisničkim uređajem odnosno modulom.

Korisnici koji imaju televizore koji podržavaju DVB-T2 tehnologiju, umjesto korisničkog uređaja dobiće TV modul i karticu. Karticu stavite u modul, a zatim modul zajedno sa karticom u poseban ulaz na TV aparatu (kao na slici).

Antenu povežite direktno sa televizorom.

Napomena: oznaka za DVBT2 stoji obično na pakovanju televizora, a to takođe možete provjeriti po modelu televizora kod vašeg prodavca ili na internetu.

PREPORUKA: Modul sa karticom stavite u televizor dok je on isključen. Nakon toga, uključite televizor da bi se pokrenulo uparivanje kartice i modula.

Nakon uspješnog uparivanja na televizoru će se pojaviti poruka da je CI modul prepoznat i uparen, a zatim pokrenite pretragu kanala.

Napomena: u podešavanjima televizora podesite korisnički jezik na crnogorski/srpski, a prevod (titl) aktivirajte da bi prevod (titl) na određenim kanalima bio vidljiv.