Korisnički uređaj je digitalni prijemnik koji je potreban za primanje TVzaSVE programa. Uz primanje TVzaSVE programa, ovaj prijemnik prima i sve dostupne free to air programe (RTCG, Prva, Vijesti...)

Korisnički uređaj radi sa svakim standardnim televizorom koji ima HDMI ili SCART priključak.

Kanali u TVzaSVE ponudi su enkriptovani, odnosno šifrovani. Za njihov uspješan prijem neophodan je isključivo TVzaSVE prijemnik ili TVzaSVE modul.

Da, korisnički uređaj moguće je prenositi na različite lokacije u Crnoj Gori i prikopčavati na različite televizore, ukoliko je to područje pokriveno signalom.

Korisnički uređaj omogućava gledanje TVzaSVE programa i svih free to air programa, pregled programa i raspored emitovanja, roditeljsku zaštitu, snimanje na eksterni disk (USB), kao i prenos na različite lokacije.

Da, u korisnički uređaj je moguće priključiti USB uređaj i na njega snimati sadržaj svih kanala. Sadržaj je moguće snimati pritiskom crvenog dugmeta na daljinskom upravljaču. Snimljeni sadržaj nije moguće gledati na drugim uređajima.

Za povezivanje korisničkog uređaja potreban je HDMI ili SCART kabl (koji dođu uz korisnički uređaj) i antenski kabl (koji je sastavni dio antene).

Spajanje korisničkog uređaja vrši se pomoću HDMI kabla (HDMI preporučeno zbog boljeg kvaliteta) ili alternativno SCART kablom. Uz to, potrebno je antenski kabl priključiti u korisnički uređaj, umjesto u TV prijemnik.

Možete kontaktirati službu za korisnike na 1500. Detaljno uputstvo možete pronaći ovdje.

U slučaju problema, probajte slijediti uputstvo na ekranu vašeg TV prijemnika. Ukoliko i dalje imate problema, nazovite našu korisničku službu na broj 1500.